Ouderraad

Deze kerngroep van ouders werkt mee aan het hele schoolgebeuren.

Daartoe wil de ouderraad :

  • Gelegenheid scheppen tot het bespreken en oplossen van allerlei gezamenlijke bekommernissen en vragen ;
  • Samen met de school en leerkrachten concrete projecten opzetten ;
  • De ouders informeren over de school ;
  • De ouders vormingskansen geven over onderwerpen die hen en hun kinderen aanbelangen ;
  • De nodige fondsen verzamelen die in samenspraak met de school aangewend worden in het belang van zoveel mogelijk kinderen o.a. bijdrage schoolreis €4,00 per kind. Hiervoor aanvaardt de ouderraad ook sponsoring van bedrijven voor de georganiseerde evenementen.
  • Contacten en relaties (ouders – leerkrachten, ouders – directie) in de school bevorderen.
  • Als basis dienen bij diverse instanties (o.a. schoolraad) om te informeren en adviseren bij de besluitvorming in de school.

 

Uiteraard is iedereen steeds van harte welkom op alle activiteiten en/of vergaderingen !

De vergaderingen gaan steeds door in de vestiging van de Misstraat. Data en uur worden telkens vermeld in de kalender  van de school.

 

Contactpersoon : Mevr. Eva Kennis

                                      ouderraad.berlaar@gmail.com

Reacties zijn gesloten.